Notářka JUDr. Helena Divišová - notářská kancelář se sídlem v Hradci Králové, úřední dny v Praze

Naše notářská kancelář zajišťuje komplexní služby v rozsahu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních věcí (tj. zejména založení obchodních společností, změny týkající se obchodních společností, přeměn společností), převodů nemovitostí (darovací smlouva, kupní smlouva), notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace společného jmění manželů (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, předmanželská smlouva), zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení skutkového děje či prohlášení. Na počkání Vám také ověříme pravost podpisu, shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem a vyhotovíme výpis z informačního systému veřejné správy (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů).


Notářská kancelář v Hradci Králové

adresa: Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737/3, PSČ 500 02

telefon: +420 495 000 422

mobil: +420 724 100 050

email: hdivisova.notar@nkcr.cz


Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Úřední dny v Praze

adresa: QUADRIO Building, Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00

telefon: +420 226 506 331

mobil: +420 725 556 719

email: hdivisova.notar@nkcr.cz


Úřední hodiny

úterý, čtvrtek 8:30 – 17:00